Velkommen

Velkommen til Advokatfirmaet hjemmeside.

Advokate har møderet for Højesteret og har været autoriseret bobestyrer, beneficeret advokat og har været medlem af del faglige specialforeninger og har i det hele drevet almen praksis. Kæmpe udvalg i led pærer


Der modtages ikke nye sager, men de ikke afsluttede sager ekspederes.
 
Adresse: , 8543 Hornslet
E-mail: kontakt@cnhornslets.dk
Telefon:
Bank: 9376-0008143684
CVR:
 
Oplysninger i henhold til vedtægter for Det Danske Advokatsamfund:

Advokaten
  • er beskikket af Justitsministeren
  • er medlem af Det Danske Advokatsamfund
  • har tegnet ansvarsforsikring og stillet eventuel garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler. Køb stikkontakter
Det bemærkes, at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 
- har tegnet forsikring hos og fået stillet eventuel garanti af Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.