Velkommen

Velkommen til Advokatfirmaet Claus Nørregaards hjemmeside.

Advokat Claus Nørregaard har møderet for Højesteret og har været autoriseret bobestyrer, beneficeret advokat og har været medlem af del faglige specialforeninger og har i det hele drevet almen praksis.


Der modtages ikke nye sager, men de ikke afsluttede sager ekspederes.
 
Adresse: Nyvej 18, 8543 Hornslet
E-mail: advokat@cnhornslet.dk
Telefon: 51288855
Bank: 9376-0008143684
CVR: 80166028
 
Oplysninger i henhold til vedtægter for Det Danske Advokatsamfund:

Advokat Claus Nørregaard
  • er beskikket af Justitsministeren
  • er medlem af Det Danske Advokatsamfund
  • har tegnet ansvarsforsikring og stillet eventuel garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler.
Det bemærkes, at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 
- har tegnet forsikring hos og fået stillet eventuel garanti af Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.